VOLGENDE & NEXT

TERUG & BACK

START PAGINA ALIDA

INFO & CONTACT

TUSSEN HEMEL EN AARDE

Missie

Alida Verheij is geboren in 1947 en is kunstenares. In de periode 2006 tot 2021 heeft zij schilderijen gemaakt op basis van momenten uit haar leven.
Dat inspireerde haar om een installatie te maken waarin de menselijke levensloop verbeeld wordt.
Zij wil hiermee jonge en oude bezoekers stimuleren om met hun verbeeldingskracht over het volwassen en ouder worden te reflecteren.

Visie


De kunstinstallatie geeft de maatschappelijke veranderingen en overgangen weer in een participatieve vorm.
Bezoekers krijgen de gelegenheid om één voor één door de ruimtes van de installatie lopen.
Op deze wijze wordt de verbeeldingskracht gestimuleerd en een confrontatie met het leven en de wereld eromheen tot stand gebracht.
Er wordt een speciaal programma aangeboden waarbij oudere en jongere bezoekers samen de installatie doorlopen en de wederzijdse
indrukken van deze confrontatie met elkaar uitwisselen. Dit zal de gêne rationele verbinding ten goede komen en het begrip voor elkaar bevorderen.

Doelstellingen


Met de Kunstinstallatie ‘Tussen Hemel en Aarde’ wordt het doel nagestreefd om ouderen en jongeren de gelaagdheid van betekenissen te laten bevragen;
zowel tijdens het doorlopen van de ruimtes als ook in nagesprekken met de participanten.
De maatschappelijke bijdrage die dit oplevert is het bespreekbaar maken van de levensloop en het proces van geboren, volwassen en ouder worden, inclusief de dood.


Het “Jongeren en Ouderen” project


Wie doen hieraan mee

Aan dit project doen 2 scholen in Amsterdam Noord mee:
Vox College en Noorderlicht College. Totaal 75 jongeren samen met de 75 ouderen die meedoen aan het project.
Voor zij de kunstinstallatie binnengaan krijgen zij te horen waarom het gaat.
Anderen scholen in Amsterdam komen de kunstinstallatie bekijken.

Voorlichting

Op de scholen worden de leerlingen voorbereid door de leerkracht in samenwerking met mensen die het project begeleiden.
Dit gebeurt ook bij de ouderen waar de activiteiten begeleiding de ouderen voorbereid. Ter ondersteuning is er een “Taeser” gemaakt.
Op de scholen wordt het project geïntegreerd in de lessen.

Expositie van de jongeren;

Alles wat er in de handenarbeid en drama lessen gemaakt wordt kan in NDSM-fuse getoond worden.
De familie en anderen kunnen het werk in de context van de kunstinstallatie beleven.