VOLGENDE & NEXT

TERUG & BACK

START PAGINA ALIDA

INFO & CONTACT

Een begaanbare kunstinstallatie in acht ruimtelijke ervaringen


De kunstenaar

Ik onderga allerlei invloeden vanuit mijn omgeving.Dat levert persoonlijke ervaringen en emotionele reacties op die ik als onderlaag gebruik voor mijn beeldend werk.
In de afgelopen tien jaren zijn zo objecten, schilderijen en installaties ontstaan die met elkaar een groter verhaal vormen.
Het verhaal dat ik wil vertellen, mijn verhaal in acht visuele hoofdstukken.

De 1e ruimte, een lichte mooie ruimte met geborgenheid en vele cadeautjes

Het begin van leven ligt in de buik van de vrouw. Een zwangerschap is vaak omgeven door blijde verwachtingen, zowel vanuit de ouders als ook vanuit de maatschappij.
Daarbij gaat het vooral om cultureel bepaalde ideeŽn en verwachtingen. De realiteit omtrent een geboorte zien er vaak heel anders uit.
Toch vieren we de komst van nieuw leven uitbundig.

De 2e ruimte, donker, laat zien hoe kwetsbaar wij zijn
Het nieuwe leven is kwetsbaar en in grote mate afhankelijk van de zorg van ouders en de mensen daarom heen.
Omstandigheden zoals de plek op aarde en de maatschappij waarin je geboren word bepalen hoe je leven tot ontwikkeling komt.
Geleidelijk aan ontwikkel je bewustzijn van je bestaan als individu. Je begint de zwaarte te beseffen van je levenstaak en de nietigheid van je stoffelijke verschijning.

De 3e ruimte, ervaring van de natuur zoals wij die in Nederland kennen
Met de groei van je lichamelijke en geestelijke vermogens groeit ook je nieuwsgierigheid en zelfverzekerdheid.
Je stelt je open voor de wereld om je heen en je ervaart natuur, licht, ruimte en tijd.

De 4e ruimte laat de tegenstellingen zien in de grootsheid van de natuur
Het besef van de grootsheid van de natuurlijke omgeving brengt het inzicht mee dat deze grootsheid twee kanten heeft:
een heldere harmonische kant en een donkere dis harmonische. Beiden zijn in wezen veel groter dan je als mens bevatten kan.

De 5e ruimte, een grote installatie die de verhoudingen tussen individu en maatschappij behandeld
Niet enkel de waarneming van je natuurlijke omgeving maar ook die van jouw positie in de maatschappij levert een nieuw inzicht op.
Er openbaart zich een enorm spanningsveld tussen de materiŽle grootsheid van door mensen gemaakte omstandigheden,
tegenover de beperktheid van het individuele bestaan.

In de communicatie met je maatschappelijke omgeving ervaar je een energie die continu op je inwerkt.

De 6e ruimte laat de vier elementen aarde, water, lucht en vuur zien,
Bij het ondergaan van de ontwikkeling tot volwassen mens begin je jezelf vragen te stellen over de betekenis en de zin van je leven.
Je beseft dat kennis een belangrijke sleutel voor begrip is en dat je daarvoor zelf op onderzoek uit moet gaan. De vier elementen staan voor het verruimen van kennis.

De 7e ruimte; obstakels en veranderingen op je levenspad
Verruimen van kennis leidt tot inzichten die niet altijd de persoonlijke denkbeelden en verwachtingen bevestigen.
Bereid je voor op ongemakkelijke waarheden die nopen tot verandering van opvattingen en van gedrag.
Om de schitterende cadeautjes en goede wensen die je bij je geboorte ontving,

om die eigen te kunnen maken, moet je eerst talloze obstakels overwinnen en problemen oplossen in je leven.

De 8e ruimte, rust en overgave.

De tijd staat nooit stil, voor je het weet ben je vele stadia verder en vele ervaringen rijker.
Je leven ontwikkeld zich langs vele lijnen, vaak kronkelig en zelden volledig te overzien.
Een jungle van onverwachtse obstakels en schitterende vergezichten.
Uiteindelijk geef jij je over aan de laatste overgang.